دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
کارگاه های آموزشی 97

 

 

 

لیست کارگاه های برگزار شده توسط مرکز پژوهش دانشجویان از فروردین ماه 1397تا پایان سال 1397

 

ردیف

نام کارگاه

نام مدرس

رشته و مقطع مدرس

تاریخ برگزاری

تعداد شرکت کنندگان

1

SPSS مقدماتی

سمیه قربانی

دانشجوی دکتر آمار زیستی

22/1/97

13

2

پیشرفته SPSS

سمیه قربانی

دانشجوی دکتر آمار زیستی

 

23/1/97

10

3

EXCEL

یاسر وزیری

دانشجوی دکتری بهداشت محیط

30/1/97

13

4

نامه نگاری

دکتر سهیلا صادقی

هیئت  علمی

3/3/97

10

5

جستجو در منابع

سحر خوش روش

دانشجوی دکتر آموزش بهداشت ارتقا سلامت

19/3/97

19

6

آشنایی با GIsکاربرد  در حوزه سلامت

اشرف مظاهر تهرانی

دانشجوی دکتری  بهداشت محیط

 

21/5/97

10

7

آشنایی مقدماتی کاربا  GIs حوزه سلامت

اشرف مظاهر تهرانی

دانشجوی دکتری  بهداشت محیط

 

22/5/97

10

8

آشنایی  با Mrc map

اشرف مظاهر تهرانی

دانشجوی دکتری  بهداشت محیط

 

23/5/97

10

9

آموزش Georefrenciنقشه ها و

درArc Cscan

اشرف مظاهر تهرانی

دانشجوی دکتری  بهداشت محیط

 

24/5/97

10

10

آشنایی  باطبقه بندی عوارض GIS  در

اشرف مظاهر تهرانی

دانشجوی دکتری  بهداشت محیط

 

25/5/97

10

11

کارگاه مکان یابی با نرم افزار GIS

اشرف مظاهر تهرانی

دانشجوی دکتری بهداشت محیط

27/5/97

10

12

کارگاه پهنه بندی در GIS پیشرفته

اشرف مظاهر تهرانی

دانشجوی دکتری بهداشت محیط

29/5/97

10

13

کارگاه انجام تحلیل های سه بعدی با GISپیشرفته

اشرف مظاهر

دانشجوی دکتری  بهداشت

30/5/97

10

14

END NOTE

هانیه جورمند

دانشجوی دکتر آموزش بهداشت ارتقا سلامت

20/5/97

11

15

پروپوزال نویسی

زهرا مقصودی

دانشجوی دکتری  پرستاری

12/7/97

64

16

جستجو در منابع

سحر خوش روش

دانشجوی دکتر آموزش بهداشت ارتقا سلامت

18/7/97

34

17

END NOTE

رامین رحمانی

دانشجوی ارشد بهداشت

26/7/97

18

18

SPSS مقدماتی

ساناز خلیلی

دانشجوی دکتری  آمار زیستی

3/8/97

40

19

پروپوزال نویسی

اشکان کرباسی

دانشجوی دکتری بیوشیمی

3/8/97

32

 

20

پروپوزال نویسی

خدیجه بنده الهی

دانشجوی ارشد آموزش بهداشت ارتقا سلامت

10/7/97

18

21

کارگاه پاورپونت

اشکان کرباسی

دانشجوی دکتری بیوشیمی

24/8/97

34

22

پروپوزال نویسی

خدیجه عزتی رستگار

دانشجوی دکتر آموزش بهداشت ارتقا سلامت

1/9/97

13

23

آیین نگارش و مکاتبات اداری

دکتر سهیلا صادقی

هیئت علمی

14/9/97

12

24

SPSS

پیشرفته

ساناز خلیلی

دانشجوی دکتری  آمار زیستی

15/9/97

16

25

چگونه استعداد برتر پژوشی شویم

مرتضی شمسی زاده

هیئت علمی

27/11/97

34

26

جستجو در منابع

سحر خوش روش

دانشجوی دکتر آموزش بهداشت ارتقا سلامت

28/11/97

15

27

تحلیل داد ه ها با SPSS

ساناز خلیلی

دانشجوی دکتری  آمار زیستی

30/11/97

17

28

اخلاق در پژوهش

عزتی رستگار

دانشجوی دکتر آموزش بهداشت ارتقا سلامت

30/11/97

17

29

END NOTE

رامین رحمانی

دانشجوی ارشد بهداشت محیط

28/11/97

13

30

فناوری درپژوهش

دکتر قاسم آذریان

هیئت علمی

4/12/97

12

31

انواع مطالعات

ناصر مزرجی

دانشجوی دکتری آمار زیستی

1/12/97

10

32

مرور سیستماتیک

عزتی رستگار

دانشجوی دکتر آموزش بهداشت ارتقا سلامت

29/11/97

21

33

اصول داوری  چکیده مفالات

زهرا گنجی راد

دانشجوی داروسازی

30/11/97

25