دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
خلاصه مقالات در کنگره های 1395

ردیف

عنوان خلاصه مقاله

مجري طرح

كنگره و تاريخ ارائه

نوع ارائه

1

A Bioinformaatics  Analysis of mir-205 Role In colorectal canecer Radiation Response

حامد منوچهری

کنگره کشوری پزشکی مولکولی

اصفهان

پوستر


2


بررسی معیار های ازدواج در زوجین شرف ازدواج مراجعه کننده به مرکز مشاوره ازدواج شهرستان تویسرکان در سال 1394


بهزاد غلامعلیئی


همایش تازه های علوم پزشکی

تهران


پوستر3


بررسی عوامل مرتبط با تبعیت  دارویی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به خانه های بهداشت روستا های شهرستان تویسرکان در سال 94 با استفاده از مدل  پیشنهادی سازمان جهانی بهداشتبهزادغلامعلیئیهمایش تازه های علوم پزشکی

تهرانپوستر


4


زیرور شدن همه جانبه زندگی :

تجارب زنده مراقبین خانوادگی بیماران خانوادگی بیماران ضایعه نخاعی


صفرعلی اسماعیلی وردنجانی


نقش پرستار و مراقبین بهداشتی

 بابل


سخنرانی


5

INVESTIGATIN  OF IN VITRO EFFICACY OF MARRUBIUM VUGARE EXTRACTS  GAINST TRICHOMONAS VAGINALIS            


ظریفه اکبری


پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی

اصفهان


پوستر


6

THE EFFECT OF ALLIUM STIPITATUM ON THE DEGREE OF LHVER LIPID PEROXIDATION  ALUMINUM PHIOSPHIDE POISONING

 


محمد مهدی صالحی


اولین کنگره ملی دانشجویی طب سنتی و مکمل  ساری


پوستر


7

 PROTECTIVE EFFECTS OF NILOTINIB ON EXPRESSION OF RAGE AND  OXIDATIVE STRSS STATUS IN THE LHVER OF RAT WITHLIVER FIBOSIS  INDUCED


وحید خنجر سیم


نهمین کنگره بین اللملی آزمایشگاه و بالین   تهران


پوستر


8

STUDY OF NILOTINIB EFFECTS ON HMGB GENE EXPRESSION ANDANITI-FIBROTIC POTENTIAL ROLE OF THIS DRUG IN LIVER FIBROSIS INDUCED BY CARBON


وحید خنجر سیم


نهمین کنگره بین اللملی آزمایشگاهو بالین  

تهران


سخنران


9

PREVENTIVE EFFECT OF 8-OHDPATAND FLUOXINE ON HALOPRIDPL-INDUC ED BEHAVIORAL IMP AIRMNTS


محمد مهدی صباحی


تهرانپوستر


10

NEUROSCIENCE TINE EFFECT OFSIL YMARIN IN RAT MODEL OF PARKINSON DISEASE VIA ATTENUAYION OF APOPTOTIC PESPONSE


سارا آمی احمدی


NEUROSCIENCپنجمین کنگره  

تهران  


پوستر


11


بررسی اثر علف کش پاراکوت بر فغلیت آنزیم آنتی اکسیدانی کاتالاز در بافت کبد :اث حفاظتی


آذین کاظمی


هفدهمین کنگره پژوهشی سلانه دانشجویان علوم پزشکی

کاشان


پوستر


12


تاثیر آماده سازی سطح عاج با محلول EDTA_TRYPSLN                       براستحکام باند ریز کششی سیستم های چسبنده سلف اچ یک مرحله ای


آرمین حقیقت


هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی

کاشان


سخنرانی


13


بررسی شیوع شیوع جاقی در نوجوانان ایرانی :یک مطالعه متا آنالیز


بهزاد غلامعلیئیهمایش تاره های علوم پزشکی

تهران


پوستر


14


بررسی اثر نانو ذره اکسید سریم بر میزان پر اکسیداسیون کلیوی موش صحرایی نر


علیرضا پلارک


هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی

کاشان


سخنرانی


15


بررسی اثر عصاره آبی مرزنگوش (اویشن کوهی ) برحافظه و یاذگیری موش های صحرایی نر در تست یادگیری اجتنابی غیر فعال


محمد مهدی صباحی


هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی

کاشان


سخنرانی


16


بررسی اثر نانو ذره اکسید سریم بر میزان اکسیداسیون پروتئینی در کلیه موش صحرائی ن


یاسمن بهنام فر


هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی

کاشان


پوستر


17


بکارگیری یک متدولوژِ جامع برای نحلیل و مدیریت ریسک


اسماعیل زارعی


نهمین همایش سراسری بهداشت محیط و اینی کار

یزد


پوستر


18


طراحی ساخت و ارزیابی صندلی ارگونومیک برای جوشکاران شرکت ملی گاز


رضا طهماسبیدومین همایش بین اللملی ارگونومی ایران و دومین همایش دو سالانه ارگونومی ایران

 


19


LONG NON CODING RNAS(INRNAS):anovel biomarker in bladder cancer pathogensis diagnosis and therapy


رحمت اله سید آبادی


سومین کنگره ملی پزشکی دانشگاه تهران

 


20

EXPRESSION OF CER5 IN BLADDER TUMOR TISS AND ITS ASSOOIATN WITH ICLINICOPATHOLOGICALIFEATUS


رحمت اله سید آبادی


سومین کنگره ملی پزشکی دانشگاه تهران

 


21


بررسی شیوع و عوامل خطر بیماری های واگیر در زنان 30-60 ساله استان تهران در سال 1394


مهشید غنچه


هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی

کاشان


سخنرانی


22


SALIVARY TOTAL ANTIOXIDANT  POWER(TAP)BIOMARKER IN PATENTS WITH IDIOPATHIC TINNITUS


زهرا فراهانی


پانزدهمین کنگره بین اللملی انجمن گوش حلق بینی  تهران

 

 


23ارزیابی حمل دستی با استفاده از روشMAC در یک شرکت تولید کننده دستگاهای تهویه مطبوع اجرای راهکار کنترل


فروغ معزز


همایش بین اللملی ارگونومی

شیراز


پوستر


24

 

پیش بینی بروز اختالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی با روشهای شاخص  شن سنگی ST و ارزیابی سریع کل بدن


یاسمن پور بخش


همایش بین اللملی ارگونومی

شیراز


پوستر


25


پیش بینی بروز اختالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی با روشهای ارزیابی سریع اندام فوقانی RULA


یاسمن پور بخش


همایش بین اللملی ارگونومی

شیراز

 


پوستر


26


بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی به روش در کارکنان پالایشگاه نفت شهید تند گویان تهران QEC


داوود حسنوند


همایش بین اللملی ارگونومی

شیراز

 


پوستر


27


بررسی اثر بخشی حفاظتی پروپوفول برسمیت اکسیدانی بافت ریه سمیت تحت حاد با سیس پلاتین


پرهام نوروزیان


هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی

کاشان


سخنرانی