دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
لیست طرح های 1396

 

 

1.       فعالیت های پژوهشی

 

الف: طرح های تحقیقاتی:

 

 

ردیف

عنوان طرح 1396

مجری یا مجریان

استاد راهنما

تاریخ تصویب

وضعیت تصویب در شورای پژوهشی

بودجه

کد اخلاق

1

بررسي اثر كروسين بر بيوماركرهاي استرس اكسيداتيو در بزاق افراد مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس

آذین کاظمی

دکتر اکرم رنجبر

15/1/96

20000000

IR.UMSHA.REC.1396.349

2

بررسي ميزان آگاهي و حساسيت اخلاقي پرستاران و دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1395

ساحل داردرفشی

زیبا محمدی

15/1/96

15000000

IR.UMSHA.REC.1396.4

3

بررسی اپیدمیولوژی خودکشی در شهرستان اسد آ؛باد طی سال های 1395-1390

مائده ارغوانی

زیبا محمدی

15/1/96

15000000

IR.UMSHA.REC.1396.3

4

بررسي عوامل پيشگيري كننده از سرطان پوست در كشاورزان روستاهاي شهرستان اسلام آباد غرب با استفاده از تئوري انگيزش محافظت

الهه عزتی

دکتر بابک معینی

15/1/96

21580000

IR.UMSHA.REC.1396.48

5

بررسي عملكرد فرآيند فعالسازي حرارتي پرسولفات با كاربرد نانوذرات تترا اكسيد منگنز در شرايط بهينه در حذف آنتي بيوتيك سيپروفلوكساسين از محيط هاي آبي

زهرا ترک شوند

دکتر رضا شکوهی

15/1/96

30000000

IR.UMSHA.REC.1396.53

6

بررسي عوامل مرتبط با انجام رفتارهاي پيشگيري كننده از تب مالت در بين زنان مراجعه كننده به مراكز جامع سلامت شهر همدان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي در سال 1396

رضوان شایگان زاهد

مهندس یداله فتحی

29/1/96

14400000

IR.UMSHA.REC.1396.76

7

بررسي كارايي سلول الكتريكي دوگانه با الكترودهاي آهن با حضور آنيون پرسولفات درحذف 2و4 دي نيتروفنل

سمیه باحلان

دکتر علیرضا رحمانی

29/1/96

20000000

IR.UMSHA.REC.1396.80

8

بررسي كارايي سلول الكتروشيميايي با توليد الكتريكي آهن صفر ظرفيتي در حذف 2،4- دي نيتروفنل

امیر شعبانلو

دکتر علیرضا رحمانی

29/1/96

30000000

IR.UMSHA.REC.1396.79

9

تعيين ميزان شيوع ژنهاي كد كننده بتالاكتاماز هاي وسيع الطيف (ESBLs) در سويه هاي سودوموناس آئروژينوزا ايزوله شده از بيماران، محيط و سوسري در بيمارستان هاي آموزشي شهر همدان و تعيين مقاومت آنتي بيوتيكي آنها در سال 96-95

امید زارعی

دکتر محمد یوسف علیخانی

29/1/96

20000000

IR.UMSHA.REC.1396.75

10

بررسي ميزان آلودگي انگلي سبزيجات خام مصرفي شهر همدان در سال 1396

مینو طاهری

دکتر فائزه فروغی  پرور

26/2/96

14950000

IR.UMSHA.REC.1396.131

11

بررسي ميزان رعايت استانداردهاي ايمني در اتاق عمل بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1396

حسن ارجمند

علی اسماعیلی وردنجانی

19/2/96

15000000

IR.UMSHA.REC.1396.141

12

بررسي همبستگي بين رفتارهاي خودتنظيمي و كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به پرفشاري خون مراجعه كننده به مراكز جامع سلامت شهرهمدان 13

شایسته بایرانی

مهندس یداله فتحی

19/2/96

15000000

IR.UMSHA.REC.1396.130

13

بررسي ديدگاه دانشجويان پرستاري، اتاق عمل و فوريت هاي پزشكي دانشكده پيراپزشكي نهاوند از وضعيت آموزشي باليني در سال 1396

پریسا عیوضی

علی اسماعیلی وردنجانی

2/3/96

15000000

IR.UMSHA.REC.1396.136

14

تعيين فراواني مقاومت آنتي بيوتيكي به بتالاكتاماز هاي وسيع الطيف در سويه هاي اشريشيا كلي جدا شده از گوشت طيور در شهر همدان در سال 1395

هادی حسین پور

دکتر رسول یوسفی مشعوف

2/3/96

20000000

IR.UMSHA.REC.1396.118

15

بررسي مقايسه اي تأثير ميدازولام و اندانسترون داخل وريدي بر ميزان تهوع و استفراغ بعد از بي حسي نخاعي در جراحي سزارين

زهرا قاسملو

نسم علی پور

9/3/96

14710000

IR.UMSHA.REC.1396.444

16

همبستگي تعهد سازماني، كيفيت مراقبت و رضايتمندي بيمار در بخش هاي قلب مركز آموزشي درماني قلب فرشچيان همدان سال 1396

فروغ بهرامی

دکتر زهرا حسنیان

9/3/96

19875000

IR.UMSHA.REC.1396.175

17

تعيين اثر جو ايمني بر عملكرد ايمني با استفاده رويكرد آناليز مسير در كارگران صنايع استان همدان در سال 1396

محسن مهدی نیا

دکتر مصطفی میرزایی علی آبادی

9/3/96

14400000

IR.UMSHA.REC.1396.174

18

بررسي عوامل مرتبط با قصد فرزندآوري زنان مراجعه كننده به مراكز جامع سلامت شهر همدان براساس مدل بزنف در سال 139

خدیجه بنده الهی

دکتر مجید براتی

9/3/96

19800000

IR.UMSHA.REC.1396.201

19

بررسي كارايي فرآيند الكتروفنتون سه بعدي با كاتاليزور GAC در تصفيه پساب سنتتيك صنايع نساجي

اشرف مظاهری تهرانی

دکتر علیرضا رحمانی

9/3/96

29925000

IR.UMSHA.REC.1396.160

20

تعيين كيفيت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي همدان

نیلوفر چمنی

سعیده سادات مرتضوی

9/3/96

15000000

IR.UMSHA.REC.1396.161

21

تعيين فراواني كانال C-شكل در دندان هاي مولر فك در مراجعه كنندگان به دانشكده دندانپزشكي همدان از سال 1392 تا سال 1395

وحید آخشته

دکتر عباس شکری مرئی

16/3/96

6600000

IR.UMSHA.REC.1396.47

22

تعيين بقا و عوامل موثر بر آن در بيماران مبتلا به سرطان ريه در استان همدان طي سال هاي 1382 تا 1395

فاطمه گوهری انصاف

دکتر قدرت اله روشنایی

16/3/96

19900000

IR.UMSHA.REC.1396.206

23

درgبررسي عفونت كلاميديا پنومونيه و پلي مورفيسم ژن هاي كد كننده IL-17 و IFN- بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس در مقايسه با گروه كنترل

سیما کاظمی

دکتر محمد یوسف علیخانی

16/3/96

30000000

IR.UMSHA.REC.1396.187

24

بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشكده ي توانبخشي همدان ازمنشور حقوق بيمار در سال 1396

ویدا جعفری

سعیده سادات مرتضوی

16/3/96

14200000

IR.UMSHA.REC.1396.203

25

بررسي موانع اجرا و به كاركيري پزشكي مبتني بر شواهد از ديدگاه دستياران باليني دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1396

سمیه حسینی

دکتر حسین وکیلی مفرد

16/3/96

15300000

IR.UMSHA.REC.1396.224

26

تعيين مهمترين ريسك فاكتورهاي مؤثر بر بقاي بيماران HIV+ در استان همدان با استفاده از روش انباشت تصادفي بقا (RSF)

ملیحه صفری

دکتر قدرت اله روشنایی

16/3/96

28300000

IR.UMSHA.REC.1396.218

27

بررسي ميزان رضايت زناشويي در زنان مراجعه كننده به مراكز سلامت شهر همدان در سال 1396

فرشته بابا حیدریان

دکتر سیده معصومی قاضی نوری طباطبایی

16/3/96

17050000

IR.UMSHA.REC.1396.223

28

شيوع كمبود ويتامين D در ايران: مطالعه مروري منظم

سلام وطن دوست

دکتر رشید حیدری مقدم

23/3/96

20860000

IR.UMSHA.REC.1396.228

29

بررسي عملكرد خاكستر استخوان در حذف فلورايد از محيط هاي آبي : تعيين شرايط بهينه ي توليد خاكستر استخوان با استفاده از مدل تاگوچي

علیرضا دیاری

دکتر قربان عسگری

23/3/96

19850000

IR.UMSHA.REC.1396.219

30

بررسي اثر ضددردي عصاره هيدروالكلي گياه خارمقدس در موش صحرايي نر

ریحانه صادقیان

دکتر داوداحمدی مقدم

31/5/96

29880000

IR.UMSHA.REC.1396.390

31

بررسي اثر استرس بي حركتي حاد و مزمن بر فاكتورهاي استرس اكسيداتيو خون در موش صحرايي نر و ماده

فروغ نادی

دکتررسول حدادی

4/7/96

20000000

IR.UMSHA.REC.1396.444

32

سنتز و بررسي كارايي نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده با آلژينات سديم جهت حذف رنگ راكتيو آبي 222 (RB 222) از محيط هاي آبي

عباس مرادی بهگو

دکتر رضا شکوهی

16/8/96

16840000

IR.UMSHA.REC.1396.490

33

بررسي رابطه بين وابستگي به اينترنت ومهارت‏هاي ارتباطي دانشجويان دختر ساكن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 96-95 بر مبناي تئوري حمايت اجتماعي

فاطمه ملک پور

دکتر سعید بشیریان

16/8/96

20060000

IR.UMSHA.REC.1396.350

34

مقايسه اثر كوركومين و نانوكوركومين بر روي درد حاد و مزمن در موش هاي سوري

فاطمه مومنی

دکتر رسول حدادی

16/8/96

20640000

IR.UMSHA.REC.1396.536

35

بررسي ميزان خشونت جنسي تجربه شده در زنان داراي همسرHIV مثبت مراجعه كننده به مراكز بيماري هاي رفتاري استان همدان در سال 1396

سامان ترکاشوند

دکتر آذر پیر دهقان

7/9/96

21600000

IR.UMSHA.REC.1396.566

36

تبررسي توزيع فراواني مايكوپلاسما هومينيس در بيوپسي پروستات بيماران مبتلا به سرطان پروستات مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي همدان در سال 1396

سامان سعادت

دکتر محمد یوسف علیخانی

7/9/96

30000000

IR.UMSHA.REC.1396.583

37

بررسي رابطه هوش هيجاني با عوامل تنش زاي آموزش باليني و راهكارهاي مقابله با استرس در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1396

شیما بهرامی جلال

دکتر مهناز مقدری کوشا

7/9/96

14950000

IR.UMSHA.REC.1396.559

38

بررسي اپيدميولوژي لوسمي در كودكان زير15سال مبتلا به لوسمي مراجعه كننده به بيمارستان بعثت همدان از سال 1386 تا سال 1395

بابک محبی

دکترفرزانه اثنی عشری

21/9/96

14150000

IR.UMSHA.REC.1396.596

39

بررسي كارايي تصفيه خانه فاضلاب مجتمع پتروشيمي شازند و امكان سنجي استفاده مجدد از پساب آن

فهیمه زمانی

دکتر رضا شکوهی

21/9/96

20000000

IR.UMSHA.REC.1396.603

40

تجارب والدين در خصوص داشتن كودك مبتلا به فلج مغزي: يك مطالعه كيفي

الهه عزتی

دکتر فروزان رضا پور

 

21/9/96

22750000

IR.UMSHA.REC.1396.604

41

طراحي و توسعه روش تشخيصي مبتني بر High resolusion Melting جهت شناسايي باكتريهاي ايجاد كننده عفونت هاي بيمارستاني جدا شده از نمونه هاي مختلف باليني

ساناز ده باشی

دکتر محمد رضا عربستانی

28/9/96

30000000

IR.UMSHA.REC.1396.637

42

بررسي تأثير نانو ذرات اكسيد مس در فعال سازي پراكسيد هيدروژن در حضور اشعه فرابنفش در حذف آنتي بيوتيك مترونيدازول از محلول هاي آبي

زینب قربانیان

دکتر عبدالمطلب صید محمدی

5/10/96

20000000

IR.UMSHA.REC.1396.636

43

بررسي تاثير نانو ذرات نقره بر تغييرات ساختاري پروستات موش هاي صحرايي نر بالغ

فاطمه شیدای خولکی

دکتر زهره علیزاده

5/10/96

19260000

IR.UMSHA.REC.1396.597

44

بررسي ارتباط بين نگرش و عملكرد جنسي زنان باردار مراجعه كننده به مراكز جامع خدمات سلامت شهرستان همدان در سال 1396

راحله خدابنده لو

دکتر فرزانه سلطانی

 

5/10/96

18880000

IR.UMSHA.REC.1396.561

45

بررسي نوع و تراكم بيوآئروسل هاي غالب منتقله از هوا در هواي داخلي رستوران هاي شهر همدان در سال 96

حسین فرجی

دکتر محمد رضا سمرقندی

12/10/96

29400000

IR.UMSHA.REC.1396.686

46

شناسايي خطاهاي انساني در استفاده از دستگاه ونتيلاتور با استفاده از روش PUEA

مریم فرخ نژاد

دکتر ایرج محمد فام

12/10/96

16800000

IR.UMSHA.REC.1396.696

47

بررسي ارتباط بين ميزان اختلالات اسكلتي عضلاني و آگاهي از اصول ارگونومي كار با رايانه در بين كاربران رايانه يك شركت خدمات الكترونيك

فاطمه ملک پور

دکتر بابک معینی

12/10/96

18400000

IR.UMSHA.REC.1396.698

48

بررسي اپييدميولوژيك و باليني مبتلايان به كيست هيداتيد جراحي شده در بيمارستان بعثت همدان طي سال هاي 1385 تا 1395

اسماعیل صادقی

سید محمد رضا جوادی

12/10/96

15000000

IR.UMSHA.REC.1396.697

49

بررسي كارايي فرايند فتوكاتاليستي نانو ذرات اكسيد روي نشانده شده بر روي كربن فعال ساخته شده از هسته انبه در حذف رنگ هاي اسيد بلك 1 و اسيد بلو 113 از محلول هاي آبي

عبدالله درگاهی

دکتر محمد رضا سمرقندی

12/10/96

30000000

IR.UMSHA.REC.1396.679

50

بررسي فراواني كلسيفيكاسيون كاروتيد توسط cbct در مراجعين به كلينيك دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان در سالهاي 92 تا 96

علیرضا علیالی

دکتر سمیرا ساعتی

26/10/96

6000000

IR.UMSHA.REC.1396.259

51

مقايسه عملكرد جنسي، كيفيت زندگي جنسي و رضايت جنسي زنان ختنه شده و خنته نشده مراجعه كننده به مراكز سلامت شهرستان مهاباد در سال 1396

شهلا شفاعتی لاله

دکتر فرزانه سلطانی

26/10/96

21600000

IR.UMSHA.REC.1396.343

52

 

تعيين پيش آگهي دهنده هاي بقا بيماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل انباشت تصادفي بقا در حضور ريسك هاي رقابتي

رویا نجفی وثوق

دکتر جواد فر دمال

26/10/96

19100000

IR.UMSHA.REC.1396.738

53

بررسي رابطه مصرف مواد مخدر اپيوئيدي و سرطان مري: يك مطالعه مرور نظامند و متاآناليز

فاطمه سروی

دکتر زهرا چراغی

26/10/96

29490000

IR.UMSHA.REC.1396.687

54

مقايسه سطح سرمي VEGF در بيماران باردار مشكوك به پره اكلامپسي و افراد باردار سالم مراجعه كننده و بستري در بيمارستان فاطميه همدان در سال 1395

صدیقه کامکاری

دکتر شهلا نصرالهی

3/10/96

30000000

IR.UMSHA.REC.1396.558

55

بررسي اثر ادامس حاوي عصاره شيرين بيان , عسل و ويتامين E بر سلامت لثه در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 97

عرفان اکبری

فاطمه احمدی متمایل

3/11/96

20000000

IR.UMSHA.REC.1396.736

56

مقايسه تاثير شربت جالينوس و شربت اندانسترون بر تهوع و استفراغ بارداري در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز جامع سلامت شهر همدان در سال 1396: كارآزمايي باليني تصادفي شده

سامان نظری

آرزو شایان

11/7/96

19940000

IR.UMSHA.REC.1396.407

57

بررسي اثر بيوگلاس 45s5 اصلاح شده با استرانسيوم و ليزر Nd:YAG بر ميكروهاردنس ميناي دمينراليزه شده در شرايط ازمايشگاهي

عرفان اکبری

دکتر بهاره عسگر توران

14/9/96

20000000

IR.UMSHA.REC.1396.560

58

پيش بيني افكار خودكشي و اقدام به خودكشي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان: يك آناليز درخت تصميم

مریم محمدیان خشنود

دکتر جواد فردمال

10/11/96

12500000

IR.UMSHA.REC.1396.778

59

بررسي تأثير سرمايه فكري بر گرايش كارآفرينانه و عملكرد سازماني كتابخانه هاي عمومي كشور در سال 96

سپیده صابری

دکتر محمد کریم صابری

10/11/96

9850000

IR.UMSHA.REC.1396.768

60

بررسي رابطه سلامت معنوي و تصوير بدني با تمايل به انجام جراحي زيبايي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان

مختار سهیلی زاد

دکتر بابک معینی

10/11/96

26740000

IR.UMSHA.REC.1396.767

61

بررسي ارتباط ميزان درگيري عروق كرونري با فاكتورهاي التهابي LHR و اينترفرون گاما

حامد منوچهری خوشینانی

دکتر راضیه امینی

 

10/11/96

29996880

IR.UMSHA.REC.1396.765

62

بررسي ميزان رضايت شغلي بر اساس باورهاي خودكارآمدي و ارتباط آن با عملكرد شغلي در كاركنان اداري دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1396

رفیه چناری

دکتر فروزان شاه کلائی

10/11/96

30000000

IR.UMSHA.REC.1396.756

63

بررسي كارايي فرآيند اولتراسوند/الكتروپرسولفات با الكترودهاي رشته ايي در تجزيه رنگ آزو-اسيد بلو 113 از منابع آبي

امیر شعبانلو

دکتر علیرضا رحمانی

17/11/96

17950000

IR.UMSHA.REC.1396.767

64

بررسي اثرات هم افزايي تجزيه سونوشيميايي 2،4-دي نيتروفنل در محيط هاي آبي

امیر شعبانلو

دکتر علیرضا رحمانی

17/11/96

25600000

IR.UMSHA.REC.1396.766

65

بررسي توانايي استدلال باليني پرستاران شاغل در مراكز آموزشي درماني در مواجهه با سناريوهاي كاربردي مفاهيم كينگ

مرضیه جهانی

دکتر سید رضا بزرو

17/11/96

13900000

IR.UMSHA.REC.1396.777

66

بررسي ارتباط بين سلامت معنوي و حساسيت اخلاقي در دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي همدان، سال 1396

زهرا مقصودی

مرتضی شمسی زاده

24/11/96

26150000

IR.UMSHA.REC.1396.809

67

درك پرستاران از رفتارهاي مخرب در تيمهاي بهداشتي و درماني بخش اورژانس

مریم مدی نشاط

دکتر مهناز خطیبان

24/11/96

29900000

IR.UMSHA.REC.1396.804

68

بررسي استاندارد هاي فضاي فيزيكي بخش هاي راديولوژي مراكز خصوصي و دولتي شهر همدان

کاوه فرجی

دکتر کریم قاضی خانلو

24/11/96

14700000

IR.UMSHA.REC.1396.782

69

بررسي ويژگي هاي شخصيتي كارآفريني دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم پزشكي همدان

منور محمدیانی حلج

دکتر حسین وکیلی مقرد

24/11/96

16350000

IR.UMSHA.REC.1396.797

70

ارزيابي كمي و كيفي مونوسيت هاي جداسازي شده از فيلترهاي لكوسيتي خون اهدايي با روش چسبندگي به پلاستيك

حامد منوچهری خوشینانی

دکتر راضیه امینی

24/11/96

29995000

IR.UMSHA.REC.1396.806

71

بررسي وجود و نوع رنگ هاي مصنوعي در محصولات غذايي بر پايه يا طعم داده شده با زعفران ( زعفران، حلوا زرده، نقل و نبات) عرضه شده در شهرستان همدان با استفاده از روش TLC در سال 1396

علیرضا رحیمی

دکتر علی حشمتی

24/11/96

20000000

IR.UMSHA.REC.1396.784

72

ارزيابي كمي و كيفي مونوسيت هاي جداسازي شده از فيلترهاي لكوسيتي خون اهدايي با روش چسبندگي به پلاستيك

مونا جعفر پور

دکتر راضیه امینی

24/11/96

29995000

IR.UMSHA.REC.1396.805

73

ارزيابي كمي و كيفي مونوسيت هاي جداسازي شده از خون كامل اهدايي با روش سانتريفوژ شيب دوگانه

حامد منوچهری خوشینانی

دکتر راضیه امینی

8/12/96

29995000

IR.UMSHA.REC.1396.806

74

بررسي ارتباط ميزان درگيري عروق كرونري با فاكتورهاي التهابي NHR /PHR/MHR و اينترلوكين 25

رضا قیطاسی

دکتر راضیه امینی

8/12/96

19995040

IR.UMSHA.REC.1396.833

75

بررسي مقايسه اي اثربخشي آدامس حاوي اتيلن دي آمين تترا استيك اسيد، متيل سولفونيل متان و زايليتول با دهانشويه كلرهگزيدين در پيشگيري از تشكيل پلاك دنداني

مرتضی شخصی نیایی

دکتر مراد هدایتی پناه

11/7/96

191910000

IR.UMSHA.REC.1396.306

76

تاثير تمرينات كف لگن بر كاهش انجام اپيزياتومي در زنان نخست زا در بيمارستان فاطميه شهر همدان در سال 1396

فاطمه فمری مهران

دکتر زهرا معصومی قاضی نوری

11/7/96

17050000

IR.UMSHA.REC.1396.305

77

بررسي ميزان بقاي يك، سه و پنج ساله در بيماران مبتلا به سرطان معده در استان همدان از سال 1382تا 1395

فاطمه گوهری انصاف

دکتر قدرت الله روشنایی

7/6/96

19900000

IR.UMSHA.REC.1396.405

78

بررسي تاثيرآموزش بر مهارت هاي زندگي زوجين در شرف ازدواج در مراجعه كنندگان به مراكز سلامت شهر همدان در سال 96-1395

لاله شفاعتی

دکتر فرزانه سلطانی

10/5/96

16950000

IR.UMSHA.REC.1396.737

79

مقايسه و رتبه بندي وب سايت هاي كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور بر اساس سنجش ميزان به كارگيري معيارهاي طراحي ترغيبي

سیده زهرا میر عزتی

دکتر حسین وکیلی مفرد

17/5/96

152000000

IR.UMSHA.REC.1396.388

80

بررسي نگرش دانشجويان پرستاري و پرستاران شاغل نسبت به مراقبت پرستاري از بيمار با جنسيت مخالف در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي شهر همدان در سال 1396

سلام وطن دوست 

دکتر فاطمه چراغی

13/4/96

18880000

IR.UMSHA.REC.1396.279

81

بررسي كارايي فرايند آهن/ پتاسيم پرمنگنات با مدل آماري رويه پاسخ در حذف رنگ راكتيو بلك 5 از محيط هاي آبي

فهیمه زمانی

دکتر علیرضا رحمانی

3/5/96

20000000

IR.UMSHA.REC.1396.337

82

بررسي ارتباط سطح سرمي امنتين-1 بامقاومت به انسولين درنوزادان نارس

ناهیده طهماسب پور

دکتر ابراهیم عباسی عشاق

31/5/96

30000000

IR.UMSHA.REC.1396.405

83

مقايسه تاثير اندانسترون، ويتامين B6 و زينتوما بر تهوع و استفراغ بارداري در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز جامع سلامت شهر همدان در سال 1396 : كارآزمايي باليني تصادفي شده

ساسان نظری

دکتر فاطمه شبیری

14/6/96

19990000

IR.UMSHA.REC.1396.342

84

بررسي اثر نانوذره ترانس-رزوراترول بر بيان ژن هاي VAMP-2، Syntaxin-4 وSNAP-23 در بافت چربي و عضله رت هاي نر ديابتي ويستار

روح الله محسنی

دکتر رقیه عباسعلی پور کبیره

3/5/96

30000000

IR.UMSHA.REC.1396.338

85

بررسي ميزان بيان ژن استئوپونتين در افراد با بافت كبد فيبروزي پيشرفته، استئاتوهپاتيت غيرالكلي و بافت كبد نرمال انسان

زهره خواجه احمدی

دکتر حیدر طیبی نیا

17/5/96

30000000

IR.UMSHA.REC.1396.386

86

بررسي تطابق فيزيولوژيك كاركنان حراست، تاسيسات و خدمات دانشگاه علوم پزشكي شهر همدان

نگین کشوری

دکتر رشید حیدری مقدم

31/5/96

7890000

IR.UMSHA.REC.1396.400

87

خوشه بندي زمان-مكان موارد هپاتيت B و C در استان كردستان طي سال هاي 1387 تا 1395

سیامک بهرامی پور

دکتر فرید عزیزی جلیلیان

31/5/96

19650000

IR.UMSHA.REC.1396.396

88

بررسي شيوع مقاومت به آنتي بيوتيك هاي گروه پليميكسين در ايزولههاي باليني اسينتوباكتر بوماني، مرور سيستماتيك و متاآناليز

جلال قادری

دکتر محمد یوسف علیخانی

31/5/96

30000000

IR.UMSHA.REC.1396.395

89

ارزيابي كمي و كيفي مونوسيت هاي جداسازي شده از خون كامل اهدايي با روش چسبندگي به پلاستيك

حامد منوچهری

دکتر راضیه امینی

24/11/96

29995000

IR.UMSHA.REC.1396.806

90

ارزيابي كمي و كيفي مونوسيت هاي جداسازي شده از فيلترهاي لكوسيتي خون اهدايي با روش سانتريفوژ شيب دوگانه

مونا پور جعفر

دکتر راضیه امینی

24/11/96

29995000

IR.UMSHA.REC.1396.807

91

بررسي ارتباط ميان غلظت آرسنيك در آب آشاميدني و غلظت آرسنيك در شير مادر در شهرستان كبودرآهنگ

فاطمه سمیعی

دکتر مصطفی لیلی

13/4/96

29996500

IR.UMSHA.REC.1396.284

92

 

بررسی میزان آفلاتوکسین  m1 در شیر و فراورده های لبنی عرضه شده در شهر همدان در سال 1396

 

امیر ساسان مظفری

دکتر علی حشمتی

28/9/96

60000000

IR.UMSHA.REC.1396.617

93

بررسي تاثير عملكرد كارشناسان بر بهبود فرآيند آموزشي استاندارد در دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي همدان

منور محمدیانی حلج

دکتر لیلا معصومی

22/12/96

16920000

IR.UMSHA.REC.1396.865

94

بررسي وجود و نوع رنگ هاي مصنوعي در محصولات غذايي بر پايه يا طعم داده شده با زعفران ( زعفران، حلوا زرده، نقل و نبات) عرضه شده در شهرستان همدان با استفاده از روش TLC در سال 1396

محمد مقدسی

دکتر علی حشمتی

22/12/96

20000000

IR.UMSHA.REC.1396.858

95

تبيين درك تكنسين هاي فوريتهاي پزشكي از چالش هاي اخلاقي در حيطه اورژانس پيش بيمارستاني

علی افشاری

دکتر مهناز خطیبان

22/12/96

30000000

IR.UMSHA.REC.1396.870

96

تحليل مقالات كلاسيك كتابداري و اطلاع رساني: يك مطالعه علم سنجي

فائزه اختیاری

دکتر محمد کریم صابری

22/12/96

175000000

IR.UMSHA.REC.1396.905

97

بررسي عملكرد فرآيند ازن زني كاتاليزوري با كاربرد گرافن اصلاح شده در حذف آنتي بيوتيك سيپروفلوكساسين در حضور اسيد هيوميك از محيط هاي آبي

علیرضا دیاری

دکتر قربان عسگری

7/6/96

300000000

IR.UMSHA.REC.1396.415

98

بررسي ميزان بيان ژن آمفي رگولين در افراد با بافت كبد فيبروزي پيشرفته، استئاتوهپاتيت غيرالكلي و بافت كبد نرمال

سینا محققی

دکتر حیدر طیبی نیا

3/11/96

30000000

IR.UMSHA.REC.1396.385