دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
کارگاه های آموزشی 95

ردیف

نام کارگاه

نام مدرس

رشته و مقطع مدرس

تاریخ برگزاری

تعداد شرکت کنندگان

1

SPSS

پیام امینی

دانشجوی دکتری آمار زیستی

95/01/26

11

2

روش تحقیق

فرشید وحدتی نیا

دانشجوی دندانپزشکی

95/01/26

32

3

 پیشرفتهSPSS

محمد ابراهیم غفاری

دانشجوی دکتری آمار زیستی

95/02/08

11

4

معتبر سازی نتایج آزمایشگاهی

امید حیدری شایسته

دانشجوی دکتری بهداشت محیط

95/02/09

21

5

کاربرد حرفه ای نرم افزار گزارش نویسیw0rd

مریم فروغی

دانشجوی دکتری بهداشت محیط

95/02/15

15

6

کاربرد پروپوزال نویسی

مریم افشاری

 دانشجوی دکتری بهداشت

95/02/22

14

7

روش تحقیق کیفی

دکتر فروزان رضاپور شاه کلائی

دکتری بهداشت

95/02/22

11

8

آموزش spss

حسن احمدی نیا

ارشد آمار زیستی

95/02/20

26

9

آموزش پیشرفتهspss

محمد ابراهیم غفاری

دانشجوی دکتری آمار زیستی

95/02/21

18

10

spssآموزش

فاطمه سروری

ارشد آمار زیستی

95/02/28

32

11

آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی

سعید یزدی راوندی

دانشجوی دکتری علوم رفتاری

95/02/28

10

12

رفرنس نویسی

 یاسر وزیری

دانشجوی دکتری بهداشت محیط

95/03/04

26

13

آموزش درمان اختلالات بلع

دکتر محمد صادق سیف پناهی

 

95/03/06

32

14

جستجو در منابع

معصومه رستمی معز

دانشجوی دکتری بهداشت

95/07/08

20

15

پورپوزال نویسی

مریم افشاری

 دانشجوی دکتری بهداشت

95/07/15

51

16

آموزشExcel مقدماتی

 یاسروزیری

دانشجوی دکتری بهداشت محیط

95/07/29

18

17

پورپوزال نویسی

سحر خوش روش

 دانشجوی دکتری بهداشت

95/07/06

22

18

Pub med

زهرا طاهری

دانشجوی دکتری بهداشت

95/08/09

14

19

جستجو در منابع

پروین چهانگیری

دانشحوی اطلاع رسانی

95/08/12

12

20

spssآموزش

محمد ابراهیم غفاری

دانشجوی دکتری آمار زیستی

95/08/13

23

21

کاربرد حرفه ای word

علیرضا پلارک

 دانشجوی دارو سازی

95/08/11

28

22

جستجو در منابع

سحر خوش روش

دانشجوی دکتری بهداشت

95/08/11

10

23

Spss پیشرفته

محمد ابراهیم غفاری

 دانشجوی دکتری آمار زیستی

95/08/20

23

24

مقدمات فلسفه اخلاق پزشکی

علی نیکخواه

دانشجوی پزشکی

95/03/06

11

25

پورپوزال نویسی

سحر خوش روش

دانشجوی دکتری بهداشت

95/09/17

19

26

End note

مریم افشاری

دانشجوی دکتری بهداشت

95/09/24

18

27

پورپوزال نویسی

صبا بشیری

دانشجوی ارشد یرستاری

95/09/30

10

28

مقیاس های سنجش  لکنت بزرگسالان

خانم اسفنده 

هیئت علمی توانبخشی

95/10/01

23

29

مقیاس های سنجش  لکنت بزرگسالان

خانم اسفنده

هیئت علمی توانبخشی

95/10/02

23

30

کاربرد Spss

دکتر فرزانه اثنی عشری

دکتری پزشکی اجتماعی

95/11/07

14

31

Systemtic

مریم افشاری

دانشجوی دکتری بهداشت

95/11/11

20

32

جستجو در منابع

سحر خوش روش

دانشجوی دکتری بهداشت

95/11/21

 

33

پورپوزال نویسی

سحر خوش روش

دانشجوی دکتری بهداشت

95/11/19

27

34

پورپوزال نویسی

فا طمه سمیعی

دانشجوی دکتری بهداشت محیط

95/11/28

29

35

کارگاه تسهیل عصبی-عضلانی در اختلالات رشدی-عصبی

گوهر لطفی

هیئت علمی توانبخشی

95/12/05

22