دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
پژوهش
نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی راه ارتباطی (ایمیل) تصویر          
صبا بشیری
کارشناسی ارشد پرستاری saba.bashiri1892@yahoo.com

آرش کمانگرد

کارشناسی پرستاری Kamangard@ymail.com
سپیده بیرامی

کارشناسی پرستاری

beyramisepideh@yahoo.com


نگار مهری


داروسازی Negar.mehri@yahoo.com
آذین کاظمی
پزشکی az.kazemi1110@gmail.com

ریحانه صادقیان
دکترای تخصصی

فیزیولوژی اعصاب

re.sadeghian1414@gmail.com

شیوا محمد پور بیاتی

پزشکی shiva.pourbayati@yahoo.com

پریناز صدیقی

پزشکی psedighi95@gmail.com