دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
کارگاه های آموزشی 94

کارگاه های آموزشی برگزار شده در سال 94

ردیف

عنوان

نام مدرس

مقطع تحصیلی مدرس

تعداد شرکت کنندگان

تاریخ برگزاری

1

پروپوزال نویسی

مربم افشاری

دکتری آموزش بهداشت

29

20/01/94

2

جستجو در منابع

فائقه علیزاده

ارشد مشاوره در مامایی

13

27/01/94

3

کار با نرم افزار EndNote

مریم فروغی

دکتری بهداشت محیط

13

03/02/94

4

روش تحقیق

مریم فروغی

ارشد مشاوره در مامایی

21

16/02/94

5

کاربرد حرفه ای Word در گزارش نهایی

مریم فروغی

دکترای بهداشت محیط

11

17/02/94

6

جستجو در منابع

ملیکا خارقانی مقدم

دکتری آموزش بهداشت

10

24/02/94

7

روش تحقیق

فرشید وحدتی نیا

دکتری حرفه ای دندانپزشکی

20

30/02/94

8

کاربرد کدهای اخلاقی در مامایی

دکتر افشین فراهانچی

هیئت علمی

55

04/03/94

9

مقاله نویسی

دکتر منوچهر کرمی

هیئت علمی

32

06/03/94

10

اصول نامه نگاری و مکاتبات اداری

دکتر سهیلا صادقی

هیئت علمی

7

07/03/94

11

پروپوزال نویسی

مریم افشاری

دکتری آموزش بهداشت

33

09/07/94

12

آشنایی با نرم افزار SPSS سطح 1

محمد ابراهیم غفاری

دکتری آمار زیستی

21

16/07/94

13

آشنایی با نرم افزار SPSS

سطح 2

محمد ابراهیم غقاری

دکتری آمار زیستی

22

23/07/94

14

پروپوزال نویسی

قاسم آذریان

دکتری بهداشت محیط

31

14/08/94

15

آشنایی با نرم افزار SPSS

سطح 3

محمد ابراهیم غقاری

دکتری آمار زیستی

13

14/08/94

16

جستجو در منابع

سعید یزدی راوندی

دکتری علوم رفتاری

18

21/08/94

17

پروپوزال نویسی

مریم فروغی

دکتری بهداشت محیط

58

28/08/94

18

مقاله نویسی

کاظم گودینی

دکتری بهداشت محیط

60

05/09/94

19

کار بار نرم افزار SPSS

محمد ابراهیم غفاری

دکتری آمار زیستی

33

25/09/94

20

طراحی پرسشنامه

محمد ابراهیم غفاری

دکتری آمار زیستی

13

26/09/94

21

روایی و پایایی پرسشنامه

پیام امینی

دکتری آمار زیستی

10

03/10/94

22

پروپوزال نویسی

مربم افشاری

دکتری آموزش بهداشت

12

10/10/94

23

کارگاه PCR

علی غلامی و حسن محمودی و حسینی

ارشد باکتری و دانشجویان دکتری

17

13/10/94

24

روش تحقیق و پروپوزال نویسی

مریم فروغی

دکتری بهداشت محیط

19

15/10/94

25

کاربرد نرم افزار Word

مریم فروغی

دکتری بهداشت محیط

23

20/11/94

26

کار با نرم افزار Endnote

مریم فروغی

دکتری بهداشت محیط

15

21/11/94

27

کار بار نرم افزار SPSS مقدماتی

مریم کاظمی

ارشد آمار زیستی

38

29/11/94

28

کار بار نرم افزار SPSS پیشرفته

مریم کاظمی

ارشد آمار زیستی

34

06/12/94

29

مبانی مقدماتی آمار در روش تحقیق همراه با کاربرد نرم افزار

محمد ابراهیم غفاری

ارشد آمار زیستی

17

12/12/94

30

روش تحقیق و پروپوزال نویسی

مریم افشاری

دکتری آموزش بهداشت

27

13/12/94