دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
قالب پاورپوینت کارگاه ها

قالب آماده پاورپوینت تدریس ویژه مدرسان محترم کارگاه ها

مدرسان محترم کارگاه های مرکز پژوهش جهت هماهنگ سازی و یکپارچگی تمامی اسلاید های مربوط به مرکز پژوهش دانشجویان فایل های زیر را متناسب با فصل برگزاری کارگاه دانلود کنند و اسلاید های خود را  در این قالب ارائه دهند.

شماره عنوان فصل دریافت
1 بهار
2 تابستان
3 پاییز
4 زمستان

منتظر تکمیل شدن بقیه فصول هم باشید.

باتشکر