دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
تماس با ما

 آدرس:

همدان

بلوار شهید فهمیده روبروی پارک مردم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان - مرکز پژوهش دانشجویان

 

تلفکس:

081-38380315

 پست الکترونیکی:

                                                                                     src@umsha.ac.ir  

نقشه همدان