دوشنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٧
شورای مرکزی

با استعانت از الطاف الهی، انتخابات شورای مرکزی مرکز پژوهش دانشجویان برگزار گردید و دانشجویان عضو مرکز از بین نامزدها به کاندید دانشکده خود رای دادند. در پایان افراد زیر با کسب بالاترین آرای ماخوذه به مدت یک سال عضو شورای مرکزی مرکز پژوهش دانشجویان شدند:

دانشکده پزشکی: شیوا محمد پور بیاتی، زهرا فراهانی، آذین کاظمی

دانشکده دندان پزشکی: عرفان اکبری

دانشکده پرستاری: صبا بشیری 

دانشکده پیراپزشکی: عاطفه خراج، میلاد ساعد پناه

دانشکده توان بخشی: محمد امیری 

تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی: ریحانه صادقیان

دانشکده بهداشت: امیر شعبانلو، سحر خوش روش، قاسم آذریان