سه شنبه ١٩ آذر ١٣٩٨
شورای مرکزی

با استعانت از الطاف الهی، انتخابات شورای مرکزی مرکز پژوهش دانشجویان برگزار گردید و دانشجویان عضو مرکز از بین نامزدها به کاندید دانشکده خود رای دادند. در پایان افراد زیر با کسب بالاترین آرای ماخوذه به مدت یک سال عضو شورای مرکزی مرکز پژوهش دانشجویان شدند:

دانشکده پزشکی: زهرا فراهانی ، امیر عبداللهیان ، هانیه توسلی ، محمد محمدی بلبان آباد

دانشکده دندان پزشکی: عرفان اکبری

دانشکده پرستاری: زهرا مقصودی 

دانشکده پیراپزشکی: رضوان اسدی 

دانشکده توان بخشی: مهدیه چگنی

دانشکده بهداشت : سحر خوش روش ،امیر شعبانلو

دانشکده داروسازی : زهرا گنجی راد