سه شنبه ١٩ آذر ١٣٩٨
دبیر مرکز

دبیر:


سرکار خانم زهرا فراهانی

دانشجو‌‌‌‌‌‌‌ی پزشکی (ورودی91)

ایمیل

Zfarahani93@ymail.com

تلفن

09188182040