دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
دبیر مرکز

دبیر:

 

آقای علی فتحی جوزدانی

دانشجو‌‌‌‌‌‌‌ی پزشکی (ورودی96)

ایمیل

Ali.fathi77@gmail.com

تلفن

09128959068