دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
سرپرست مرکز

 

 

سرپرست

 

 

جناب آقای مرتضی شمسی زاده

کارشناسی ارشد پرستاری

شماره تماس 08138380572 ...

آدرس ایمیل mortezashamsizadeh@gmail.com 

شناسه علمی(C.V)

 


سرپرست های پیشین


دکتر اکرم رنجبر

دانشیار سم شناسی

ایمیل

a.ranjbar@umsha.ac.ir

آدرس

دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده داروسازی-گروه فارماکولوژی

تلفن

08138380315


دکتر علیرضا زمانی

استاد هماتولوژی و ایمنولوژی

ایمیل

a_zamani@umsha.ac.ir

آدرس

دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده پزشکی-گروه ایمنولوژی

تلفن

+98(813)-8276295-8 ext.338

 

 

دکتر سیامک شهیدی

دانشیار فیزیولوژی

ایمیل

shahidi@umsha.ac.ir

آدرس

دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده پزشکی-گروه فیزیولوژی

تلفن

+98-813-8276295-Ext.337

 

دکتر علیرضا زمانی

استاد هماتولوژی و ایمنولوژی

ایمیل

a_zamani@umsha.ac.ir

آدرس

دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده پزشکی-گروه ایمنولوژی

تلفن

+98(813)-8276295-8 ext.338

دکتر رسول یوسفی مشعوف

استاد میکروب‌شناسی پزشکی-باکتری‌های بی هوازی

ایمیل

yousefimashouf@umsha.ac.ir

آدرس

دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده پزشکی-گروه میکروبیولوژی

تلفن

8276293-8

دکتر امیرحسین ظهیرنیا

حشره شناس پزشکی( اپیدمیولوژی مالاریا- کنه شناسی - کنترل ناقلین بیماریها)

ایمیل

zahirnia@umsha.ac.ir

آدرس

دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده پزشکی-گروه انگل‌شناسی

تلفن

00988118276294-6

دکتر علی‌اصغر وحیدی‌نیا

استاد بیوشیمی و تغذیه

ایمیل

vahidinia@umsha.ac.ir

آدرس

دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده پزشکی-گروه بیوشیمی و تغذیه

دکتر مسعود سعیدی‌جم

استاد بیولوژی ملکولی و بیوتکنولوژی

ایمیل

sjam110@yahoo.com

آدرس

دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده پزشکی