جمعه ٠٤ اسفند ١٣٩٦
سرپرست مرکز

 

سرپرست


دکتر اکرم رنجبر

دانشیار سم شناسی

ایمیل

a.ranjbar@umsha.ac.ir

آدرس

دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده داروسازی-گروه فارماکولوژی

تلفن

08138380315

 

 سرپرست‌های پیشین:


دکتر علیرضا زمانی

استاد هماتولوژی و ایمنولوژی

ایمیل

a_zamani@umsha.ac.ir

آدرس

دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده پزشکی-گروه ایمنولوژی

تلفن

+98(813)-8276295-8 ext.338

 

دکتر اکرم رنجبر

استادیار سم شناسی

ایمیل

a.ranjbar@umsha.ac.ir

آدرس

دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده داروسازی-گروه فارماکولوژی

تلفن

08138380315

 

دکتر سیامک شهیدی

دانشیار فیزیولوژی

ایمیل

shahidi@umsha.ac.ir

آدرس

دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده پزشکی-گروه فیزیولوژی

تلفن

+98-813-8276295-Ext.337

 

دکتر علیرضا زمانی

استاد هماتولوژی و ایمنولوژی

ایمیل

a_zamani@umsha.ac.ir

آدرس

دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده پزشکی-گروه ایمنولوژی

تلفن

+98(813)-8276295-8 ext.338دکتر رسول یوسفی مشعوف

استاد میکروب‌شناسی پزشکی-باکتری‌های بی هوازی

ایمیل

yousefimashouf@umsha.ac.ir

آدرس

دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده پزشکی-گروه میکروبیولوژی

تلفن

8276293-8دکتر امیرحسین ظهیرنیا

حشره شناس پزشکی( اپیدمیولوژی مالاریا- کنه شناسی - کنترل ناقلین بیماریها)

ایمیل

zahirnia@umsha.ac.ir

آدرس

دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده پزشکی-گروه انگل‌شناسی

تلفن

00988118276294-6دکتر علی‌اصغر وحیدی‌نیا

استاد بیوشیمی و تغذیه

ایمیل

vahidinia@umsha.ac.ir

آدرس

دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده پزشکی-گروه بیوشیمی و تغذیهدکتر مسعود سعیدی‌جم

استاد بیولوژی ملکولی و بیوتکنولوژی

ایمیل

sjam110@yahoo.com

آدرس

دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده پزشکی